Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Výrobcovia / značky
Úvod Obchodné podmienky

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Týmto oznamujem predávajúcemu Ing. Ivana Kubáňová, so sídlom Trenčianska Turná 1160, 91321 Trenčianska Turná, IČO: 48321958, DIČ: 1078392447, IČ DPH 1078392447, e-mail: info@ergonomickenosice.sk, že odstupujem od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru, bez udania dôvodu:

znakov do konca.
Uhradenú sumu žiadam vrátiť na
Zvoľte si spôsob zaslania peňazí - vyplníte len ak ste už tovar obdržali

znakov do konca.
Doplňujúca správa od zákazníka.
Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.
antiSpam [nový kód]

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslať emailom na info@ergonomickenosice.sk alebo odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch alebo osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúeho. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona) za nasledovných podmienok:
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
  • tovar nesmie byť použitý
  • tovar musí byť nepoškodený
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu a podobne)
  • spolu s tovarom nám zašlite aj doklad o kúpe - faktúra (Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry)

  Na odstúpenie od zmluvy využite formulár zasielaný v prílohe potvrdzujúceho emailu prijatej objednávke alebo môžete vyplniť formulár uvedený vyššie. 

 1. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 2. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar /službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 3. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 4. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

 5. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.